ZAKRES USŁUG
Zakres świadczonych usług:
  • analizowanie problemu prawnego ze wskazaniem najkorzystniejszego sposobu załatwienia sprawy,
  • przygotowanie dowolnych umów na potrzeby klienta indywidualnego lub Twojej firmy,
  • doradztwo prawne w zakresie optymalnych i bezpiecznych klauzul umownych , oświadczeń, ugór oraz innych dokumentów pisemnych,
  • prowadzenie negocjacji,
  • reprezentowanie klienta przed Sądem Rejonowym, Okręgowym, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi,
  • reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi – samorządowymi oraz rządowymi obu instancji,
  • prowadzenie szkoleń.

ŚWIADCZYMY POMOC PRAWNĄ W NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZINACH:

Prawo Cywilne
Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa zobowiązań w szczególności o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego takich jak zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie drogi koniecznej, bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowienie służebności, rozgraniczenie i inne.

Regulujemy wszelkie sprawy związane ze spadkiem po osobach zmarłych.

Prawo rodzinne
Reprezentujemy klientów w sprawach o separację lub rozwód przed Sądami Okręgowymi. Prowadzimy sprawy o alimenty, o ustanowienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa i inne z prawa rodzinnego.

Prawa inwestycyjnego, budowlanego oraz obsługi rynku nieruchomości
Kompleksowe przygotowujemy dokumenty i umowy związane z realizacją inwestycji w procesie budowlanym, a w szczególności zastępujemy klientów w sprawach: o uzyskanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, użytkowanie, samowole budowlane.

Prawa administracyjnego
Reprezentujemy strony przed organami administracji publicznej –samorządowymi lub rządowymi we wszystkich sprawach administracyjnych. Prowadzimy zastępstwo procesowe klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uzyskujemy na rzecz klientów koncesje, zezwolenia i inne pozwolenia przewidziane prawem a dotyczące działalności gospodarczej.

Prawa samorządowego
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Sporządzamy opinie prawne, ekspertyzy prawne, projekty uchwał, regulaminów, zarządzeń.

Prawa zamówień publicznych
Sporządzamy dla zamawiających Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Obsługujemy wykonawców świadcząc im pomoc prawną w przygotowaniu ofert. Ponadto reprezentujemy przed Krajową Izbą Odwoławczą zamawiających i wykonawców kompleksowo świadcząc pomocy prawną w zakresie prawa zamówień publicznych.

Prawa finansów publicznych
Reprezentowanie klientów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy. Reprezentujemy pracowników w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy przed organami i Sądami. Sporządzamy pozwy w sprawach z zakresu prawa pracy, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy itp.

Prawa ochrony środowiska
Sporządzamy umowy, opinie w zakresie gospodarki odpadami. Reprezentujemy klientów w postępowaniu administracyjnym z zakresu prawa ochrony środowiska w szczególności o uzyskanie tzw. decyzji środowiskowych.

Prawa gospodarczego
Prowadzimy stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorców. Analizujemy umowy, sporządzamy umowy, opinie prawne a także reprezentujemy przedsiębiorców w sądach w sprawach gospodarczych i innych.

Prawa spółek
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego.

Szybki kontakt:

W celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prosimy o kontakt z
Sekretariatem Kancelarii

TEL/FAX: 18 20 779 36

lub przez e-mail:

biuro@prawnikzakopane.pl

mec. Sabina Gacek-Frankowska tel. 664 529 432
mec. Joanna Posadzka-Gil tel. 605 050 164

© 2012 by ArtCoders I Realizacja:
ArtCoders | Reklama w Internecie

Kancelaria Radców Prawnych Gacek-Frankowska, Posadzka-Gil s.c.
ul. Gimnazjalna 3 (pierwsze piętro, naprzeciwko siedziby ZUS)
34-500 Zakopane
NIP 736-171-40-90 REGON 122415212